TipNederland TipNederland TipNederland TipNederland TipNederland TipNederland

Uw mening over Nederland Aanmelden

11-12-2023

Barometer - burgerparticipatie (ambtenaren)

Barometer burgerparticipatie: onderzoek onder gemeenteambtenaren participatie

Uitgever Publiek Denken en onderzoeksbureau Invior hebben onderzoek gedaan naar de stand van zaken betreffende burgerparticipatie in alle gemeenten van Nederland.

Om een goed beeld te krijgen van burgerparticipatie zijn er twee doelgroepen benaderd, te weten:
1) Beleidsmedewerkers/adviseurs participatie en communicatie
2) Inwoners

Onderliggend onderzoek gaat over het onderzoek onder ambtenaren participatie.


Download resultaten